DIBUIXOS I GARGOTS QUE FEM DE MANERA DISTRETA.


DIBUIXOS O GARGOTS QUE FEM DE MANERA DISTRETA.
A tots ens ha passat que a vegades en una  classe, reunió o parlant per telèfon, de manera casi inconscient agafem el bolígraf i comencem a fer trets, línies, bucles, rodones, dibuixos de flors, cors etc. Sobre el full de paper, son els dibuixos o gargots inconscients.
I, què signifiquen? Són una manifestació de la descàrrega de l’inconscient  de emocions i que plasmen al full de paper.
Tot mirant la forma del dibuix, el tret, la pressió, el tamany i els moviments, podem traduir i donar un significat basant-nos en els estudis de Jung i Wartegg.
Els dibuixos més recurrents son les formes arrodonides, les flors, els cercles i ens parlen de pensaments inconscients de flexibilitat, de necessitat d’apropament d’adaptació amb els altres, d’harmonia, de ductilitat, d’empatia i de sensibilitat.
Si els dibuixos son cercles arrodonits en espirals cap enfora, moviments centrífugs, indiquen extraversió. Si les espirals son cap endins indiquen defensa i narcisisme.
Les formes de fletxa, trets rectes i amb angles indiquen impulsivitat, agressivitat, intolerància, intransigència. També son característics de personalitats amb capacitat de síntesi quan hi ha línies rectes i de pensament lògic i racional.
Si les fletxes van dirigides cap la dreta, hi ha una necessitat inconscient d’agressió cap l’altre. Si van dirigides a l’esquerra indiquen autoagressió i agressió als cercles més íntims i propers.  
Si son molt pressionats manifesten agressivitat inconscient que es descarrega en el paper com alliberar-se  de les tensions. Si hi ha molts resseguits indiquen obsessions o un estat de la persona estancada i amb falta de tirar endavant, falta de resolució o de decisió.
Els dibuixos petits, mostren personalitats retretes, tancades en sí mateixes, atemorides, insegures i introvertides.
Els dibuixos grans indican necessitat inconscient d’expansió, amplitud, de mostrar-se, de destacar.


MENTIDES, METICULOSITAT, LIDERATGE, SENSUALITAT. TOT AIXÒ ES REFLECTEIX EN LA TEVA LLETRA.DIUS MENTIDES?
S’atrapa primer a un mentider que a un coix.
A través de l’escriptura és on plasmem les nostres idees de manera conscient i les nostres emocions de manera inconscient.
L’escriptura ens ho posa força fàcil per detectar a persones que pensen una cosa i en diuen una altra.
A través del que escrivim trobem trets que delaten la mentida i que segons com  estan escrits podem reconèixer a una persona que menteix. Es tracta de trets característics i que generalment estan continguts en l’escriptura confusa i poc llegible. En les línies serpentines amb trets filiformes, retocats o esmunyedissos. En els ovals que no estan ben traçats i entintats de les “o”, amb dobles voltes, resseguits en els traçats de la lletra o que tenen petits bucles o cercles dins l’oval i que delata de manera més evident el “Jo” íntim i l’interès per ocultar i amagar secrets.
En l’escriptura complicada i adornada amb trets superficials o innecessaris, on també predominen les formes en arc, podem veure-hi indicis d’ocultació i reserva, així com una naturalesa poc clara.
I si  la signatura és il·legible, amb rúbrica ampul·losa, envolvent i excessivament complicada o artificial, podem confirmar una personalitat poc clara i amb tendència a l’engany.

ETS UNA PERSONA  PRECISA, COM ESCRIUTS LA LLETRA “i”?
Si vols, pots agafar un full i escriu la lletra “i”, observa com l’escrius. Ara t’explicaré que quan en una selecció de personal, s’analitza l’escriptura del candidat o candidata, es pot determinar com és de precisa aquesta persona en el seu treball, activitats; com fa les coses, si es meticulosa, si es fixa en els detalls o si és una persona poc meticulosa en assumptes importants. Tot això observant com fa la lletra “i” com situa el punt: alt, baix, a la dreta, a l’esquerra, precís i ben fet, descuidat, en forma d’accent, formes estranyes... Així un punt alt indicarà interessos que impliquen fantasia, imaginació, idees utòpiques, espirituals o dogmàtiques. Si el punt està situat molt baix i prop de la “i” indica interessos més materialistes. Si el punt és a l’esquerra posarà de manifest una personalitat meticulosa, que necessita revisar, verificar les coses. Si el punt és a la dreta, indica persona  més irreflexiva, esperit impulsiu i amb ganes d’avançar i actuar. Aquelles “i” amb un punt en forma de cercle, o altres formes estranyes com ara dibuixos, generalment ho trobem en adolescents que volen cridar l’atenció o mostrar una part seva més creativa, en persones adultes mostren aquest aspecte de “fer-se veure” o un tant infantils. Si el cercle és en doble volta, és propi de persones que els hi donen moltes voltes a les coses, podent arribar inclús a l’obsessió.
Hi ha punts que són una ratlla horitzontal i s’interpreta com a personalitat irreflexiva, irritable i impulsiva. Els punts amb forma angulosa en el seu traç indicarà una personalitat de caràcter fort i amb conviccions  fermes però alhora intransigents i tossuts.
Una pregunta que sempre em fan els meus alumnes, és: I quan no hi ha punt a sobre la “i”?, doncs, si no posem punt a la “i” és que no ens fixem en els detalls, ja sigui per precipitació o per agilitat o, simplement per què no ens interessa. 

ETS UN LIDER? HO POTS SABER MIRANT COM ESCRIUS LA LLETRA “T”
Hi ha persones que neixen per ser líders i altres es senten més còmodes acceptant seguir un líder. Son maneres diferents d’actuar. Així alguns tenen unes bones capacitats directives i motivadores per fer que un equip de persones treballi amb entusiasme  i altres necessiten que els dirigeixin i els marquin objectius.
La lletra “t” ens indica amb la forma d’escriure-la la capacitat de lideratge atenent a la part del pal vertical i la capacitat de voluntat  per aconseguir objectius, atenent la barra horitzontal. Així el pal vertical expressarà com és la persona i la barra horitzontal expressarà com es manifesta.
Aquesta barra horitzontal que creua el pal ho pot fer a una major altura indicant més voluntat i interès  de lideratge o, la barra pot estar a una menor altura  indicant una voluntat més baixa amb més acceptació que siguin els altres els líders. La barra pot ser llarga i acerada indicant un lideratge un tant agressiu o pot ser curta però alta indicant un lideratge autoritari, constant i convençut. Si la barra decau i baixa cap el costat dret i cap baix indica que la persona va perdent força i interès i amb voluntat inconstant. I, si la barra va unida a les lletres que segueixen o un altra “t” significarà que la persona te una bona capacitat de treball en grup, col·laboradora i complidora. Apreciada pels caps i pels companys de feina.

AQUESTA LLETRA “G” REVELADORA DE LA SEXUALITAT.
Saps que la libido sexual, com a tota tendència instintiva primària, té el seu punt de localització gràfica a la zona inferior de l’escriptura i que grafològicament es manifestarà per l’execució de la lletra “g”?

La part de la “g” que és l’oval representa el “jo”, la comunicació, en aquest cas, sexual, les emocions i l’afectivitat. La zona inferior, la jamba, indica la part més instintiva i és la forma més ampla, estreta, llarga i curta que ens indicarà  com és l’impuls instintiu. I la unió amb la lletra següent o la jamba a mig acabar, o en formes anguloses, corbes, projectada a l’esquerra o a la dreta, ens informarà la projecció de la sexualitat de la persona. Finalment mirarem la realització de la lletra, si està ben executada o no. Ja que això determina la bona o deficient canalització de l’energia de la libido.