GRAFOLOGIA. LA INTUICIÓ I LA LÒGICA.
GRAFOLOGIA:  LA INTUICIÓ I LA LÒGICA.

La intuïció va molt lligada a la meva personalitat i és un concepte que m’encanta i això segurament és perquè em considero una persona intuïtiva.
Us aconsello que veieu el vídeo “la mirada d’Elsa”, té una duració de  només sis minuts i parla sobre la intuïció.
Però ara us vull explicar des de la grafologia com podem analitzar grafològicament la nostra lletra i saber si som intuïtius o som  lògics.

 
Primer de tot anem a definir el què és intuïció, i el que és lògica.

Definim  La intuïció com l’acte intel·lectual que ens dona un coneixement de les coses només per la seva percepció, sense necessitat de raonar-les. És un coneixement  que no segueix un camí racional per la seva construcció i formulació i per tant, no pot explicar-se ni verbalitzar-se. Les intuïcions es solen presentar més freqüentment  com a reaccions emotives sobtades  a determinats successos, percepcions o sensacions que com els  pensaments abstractes  son el.laborats i molt relacionats amb les creences i ideologies.

Com podem saber per la nostra escriptura si som persones intuïtives?

Les persones intuïtives tenen la seva escriptura amb les següents característiques:
Tamany irregular de l’escriptura: És característic d’una emotivitat forta, amb alts i baixos en el seu estat anímic i canvis interns que porta a la persona que captar les coses d’una forma inconscient, poc raonada o amb poca reflexió. Així la persona mostra empatia i és capaç de captar en els altres, diferents actituds i sentiments, degut a que ell mateix sent aquestes oscil·lacions.
Escriptura agrupada o deslligada. Agrupades però amb fragmentacions i amb la  lletra “i” que balla. Aquests trets afavoreixen el contacte amb els processos inconscients on trobem la informació o experiència emmagatzemada.
Les hampes, solen ser irregulars, desiguals i amb variabilitat de formes.
La direcció de la línia base de l’escriptura serà ondulant, oscil·lant o vibrant. Això reflecteix perfectament  l’emotivitat de la persona que escriu.
La velocitat serà entre ràpida i precipitada.
L’escriptura combinada, ovalada, angulosa, és a dir semi-angulosa però predomini dels ovals. Això li aporta originalitat i vivesa.
La pressió lleugera.
La signatura i rubrica : Serà una signatura realitzada aixecant l’estri d’escriptura varies vegades

Definim la lògica. El pensament lògic és aquell que es desprèn de les relacions entre els objectes i procedeix a la pròpia elaboració de l’individu.  Les diferencies i similituds entre els objectes nomes existeixen en la ment d’aquell que pot crear-les, per tant, el coneixement lògic no es pot ensenyar de forma directa desenvolupant-se en el subjecte en la seva interactuació amb el medi ambient i això li permet fer inferències. El pensament lògic analitza, argumenta, raona, justifica. Es analític, racional, seqüencial,  segueix regles, va pas a pas i és lineal.

Com podem saber si per la nostra escriptura som persones lògiques?

Les persones lògiques tenen la seva escriptura amb les següents característiques:
Pressió ferma: S’aprecien els moviments segurs i rectes (s’associa amb la lletra angulosa) trets ben delimitats i nets. En aquests subjectes predomina la raó i el pensament lògic.
Angulosa: És una escriptura en la que predominen els moviments amb angles. Significa bon nivell intel·lectual i subjecte pràctic, ferm i amb energia, predominant la raó sobre l’emoció. Objectivitat de criteri i pensament lògic.
Tamany petit
Lligada
Precisió i regularitat en la puntuació, en les barres de les “t” i els punts de les “i”.
Signatura clara i llegible, semiangulosa o angulosa i igual al text.

I, ja que hem parlat d’intuïció i lògica us adjunto el vídeo “La mirada de Elsa”  per tal d’il·lustrar l’article. És un vídeo curt de sis minuts, però molt interessant.